นิทรรศการ
ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย


รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ พ.ศ.2498 ถึง พ.ศ. 2520 อันสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย ภาพเสด็จพระราชดำเนินเมืองหนองคาย