นิทรรศการ
ไปรษณีย์ไทย


ที่ตกแต่งด้วยเครื่องชั่งโบราณและโต๊ะเขียนไปรษณีย์โบราณที่ใช้งานจริงในอดีตกว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย โต๊ะเขียนไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย