มนตรา ผ้าไทย

โลโก้ มนตรา ผ้าไทย

“มนตรา” มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย งดงามมีเอกลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ของมนตราได้ถูกสร้างสรรค์อย่างประณีต มีคุณภาพ และร่วมสมัย ผ้าทอทุกชิ้นถูกทักทอและผลิตโดยชาวบ้าน เพื่อเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ้าของเราจึงเป็นมากกว่าผ้า แต่เป็นงานศิลปะ วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ

มนตรา มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย งดงามมีเอกลักษณ์

สาขาของมนตรา

สาขาหนองคาย ตลาดท่าเรือ ท่าเสด็จ

ไพไนต์ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ชั้น 4 โซน Exotique Thai

ไพไนต์ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 5 โซน Exotique Thai

คิงพาวเวอร์ สาขารางน้ำ และ สนามบินสุวรรณภูมิ

มนตรา ผ้าไทย
มนตรา ผ้าไทย
มนตรา ผ้าไทย
มนตรา ผ้าไทย
มนตรา ผ้าไทย
มนตรา ผ้าไทย